Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10033

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-kościoły / Stanisław Konarski (1700-1773) pijar, reformator szkolnictwa, pisarz polityczny
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Stanisław Konarski pijar / "STANISŁAW KONARSKI PIJAR."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:183x153 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamy w prawym dolnym rogu karty, ale już poza kompozycją (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1861
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Dzieci nr 9 z 1.06.1861 s. 65
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst sygnowany pseudonimem: "H. Sk." autorstwa Hipolita Skimborowicza; zob. SPPP t. 1 s. 658. Bardzo rzadka rycina. Pomnik nagrobny Stanisława Konarskiego w kościele popijarskim (obecnie Katedra Polowa Wojska Polskiego w Warszawie przy ul. Długiej 13/15) usunięty 1834 po przekazaniu kościoła cerkwi prawosławnej, szczątki pochowano na Powązkach. - Hieronim Franciszek Konarski, imię zakonne Stanisław (30.09.1700 Żarczyce Duże pow. Jędrzejów - 3.08.1773 Warszawa) pijar, reformator szkolnictwa, pisarz polityczny, założyciel Collegium Nobilium 1740; zob. obszerny biogram Polski słownik biograficzny (PSB) t. 13 ss. 471-477
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze/pijarzy/[portret:Konarski Stanisław]
Numer katalogowy/Number:i10033
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza nagrobki, grobowce, portrety polskie okres postacie 18 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski rzeźba polska portrety polskie zawody duchowni rzymskokatoliccy, zakonnicy - Polska działacze społeczni - Polska politycy, dyplomaci, mężowie stanu - Polska / architecture church interiors/church interior churches/church tombstones/tombstone, portraits/portrait / Architektur Grabdenkmäler/Grabdenkmal Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich