Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10052
Typ/Type:rycina (kompozycja dwóch widoków)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-kościoły / Tadeusz Czacki / Kazimierz Brodziński
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Pomniki Czackiego i Brodzińskiego w kościele p.p. wizytek w Warszawie. Rysował z natury A. Głębocki. 255"
Autor/Author:Józef Łoskoczyński wg Adriana Głębockiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "J. ŁOSKOCZYŃSKI."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:166x233 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia oraz pod kompozycją bardzo nieznaczny ślad wydawniczego zagięcia karty (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1879
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 203 z 15.11.1879 s. 317
Inf. o Autorze/Information about an Author:Józef Łoskoczyński (1857-1928) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1872-1891, rytujący głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego", ceniony ksylograf; zob. obszerny biogram w SAP t. 5 ss. 183-184
Literatura/Literature:Grajewski 1972: poz. 21013 (K. Brodziński); poz. 21014 (T. Czacki)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Kościół Sióstr Wizytek w Warszawie, pod wezwaniem Opieki św. Józefa Oblubieńca Niepokalanej Bogurodzicy Maryi (ul. Krakowskie Przedmieście 34), barokowy, 1728-1733, fasada przekształcona 1754-1763, restaurowany 1847-1848; zob. Atlas zabytków s. 313. - Tadeusz Czacki (28.08.1765 Poryck pow. Włodzimierz Wołyński - 8.02.1813 Dubno) polski działacz oświatowy i gospodarczy, historyk. Otrzymał staranne wychowanie domowe, od 1781 urzędnik w Warszawie, latach 1786-1792 jako starosta nowogródzki działał w Komisji Skarbowej Koronnej, gdzie aktywnie pracował nad projektami rozwoju gospodarczego kraju. Po 1793 w Warszawie aktywny bibliofil oraz autor wielu prac z historii, prawa i gospodarki w oparciu o szeroko podjęte badania historyczno-prawne. Jeden z założycieli Komisji Edukacji Narodowej. W 1803 współzałożyciel warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, od 1803 jako wizytator szkół guberni wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej doprowadził (wespół z H. Kołłątajem) do otwarcia Gimnazjum Wołyńskiego (późniejsze Liceum Krzemienieckie). W swoich dobrach w Porycku zgromadził cenny księgozbiór; zob. LHP s. 113 i SBHP t. 1 ss. 249-250. - Kazimierz Brodziński (8.03.1791 Królówka pow. Bochnia - 10.10.1835 Drezno) poeta epoki sentymentalizmu, historyk, teoretyk i krytyk literacki, tłumacz, pedagog, publicysta i myśliciel chrześcijański, uważany za najwybitniejszego twórcę preromantyzmu w Polsce; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 2 ss. 451-453 i inne
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/wizytki/[portret:Czacki Tadeusz]/[portret:Brodziński Kazimierz]
Numer katalogowy/Number:i10052
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza pomniki, portrety polskie okres postacie 18 wiek - Polska postacie 19 wiek - Polska, portrety polskie zawody działacze gospodarczy - Polska działacze społeczni - Polska kolekcjonerzy, bibliofile, hobbyści - Polska literaci - Polska nauczyciele, pedagodzy i wykładowcy - Polska / architecture church interiors/church interior churches/church compositions (including multiview ones) monuments, statues/monument, statue, portraits/portrait / Architektur Denkmäler/Denkmal Kirchen-Innere Kirchen/Kirche Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich