Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10052
Typ/Type:rycina (kompozycja dwóch widoków)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-kościoły / Tadeusz Czacki / Kazimierz Brodziński
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Pomniki Czackiego i Brodzińskiego w kościele p.p. wizytek w Warszawie. Rysował z natury A. Głębocki. 255"
Autor/Author:Józef Łoskoczyński wg Adriana Głębockiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "J. ŁOSKOCZYŃSKI.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:166x233 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia oraz pod kompozycją bardzo nieznaczny ślad wydawniczego zagięcia karty (rycina po konserwacji).
Datowanie/Dating:1879
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 203 z 15.11.1879 s. 317.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Józef Łoskoczyński (1857-1928) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1872-1891, rytujący głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego", ceniony ksylograf; zob. obszerny biogram w SAP t. 5 ss. 183-184.
Literatura/Literature:Grajewski 1972: poz. 21013 (K. Brodziński); poz. 21014 (T. Czacki).
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Kościół Sióstr Wizytek w Warszawie, pod wezwaniem Opieki św. Józefa Oblubieńca Niepokalanej Bogurodzicy Maryi (ul. Krakowskie Przedmieście 34), barokowy, 1728-1733, fasada przekształcona 1754-1763, restaurowany 1847-1848; zob. Atlas zabytków s. 313. - Tadeusz Czacki (28.08.1765 Poryck - 8.02.1813 Dubno) wybitny mąż stanu, działacz oświatowy i gospodarczy, pedagog, historyk, ekonomista, bibliofil, numizmatyk, członek Komisji Edukacji Narodowej, współtwórca Konstytucji 3 Maja, współzałożyciel warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, główny twórca i organizator Liceum Krzemienieckiego; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 4 ss. 144-146 i inne. - Kazimierz Brodziński (8.03.1791 Królówka pow. Bochnia - 10.10.1835 Drezno) poeta epoki sentymentalizmu, historyk, teoretyk i krytyk literacki, tłumacz, pedagog, publicysta i myśliciel chrześcijański, uważany za najwybitniejszego twórcę preromantyzmu w Polsce; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 2 ss. 451-453 i inne.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo/wizytki/[portret:Czacki Tadeusz]/[portret:Brodziński Kazimierz]
Numer katalogowy/Number:i10052
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza pomniki, portrety polskie okres postacie 18 wiek postacie 19 wiek, portrety polskie zawody działacze gospodarczy działacze społeczni kolekcjonerzy, bibliofile, hobbyści literaci nauczyciele, pedagodzy i wykładowcy / architecture church interiors/church interior churches/church compositions (including multiview ones) monuments, statues/monument, statue, portraits/portrait / Architektur Denkmäler/Denkmal Kirchen-Innere Kirchen/Kirche Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Porträts/Porträt / wood-engraving / Holzstich