Grafiki i fotografie
Pozycja niedostępna - sprzedana
Item no longer available - sold
Numer katalogowy: i10054
Pozycja niedostępna - sprzedana || Item no longer available - sold

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-kościoły / Kazimierz Brodziński (1791-1835) poeta, historyk, pedagog
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Pomnik K. Brodzińskiego w kościele pp. wizytek w Warszawie / "POMNIK K. BRODZIŃSKIEGO w kościele pp. wizytek w Warszawie. (Rysował z oryginału Tegazzo)."
Autor/Author:Jan Styfi wg Franciszka Tegazzo
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "J. STYFI."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:281x151 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, bardzo nieznaczne zagięcie papieru w dolnej części kompozycji (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1863
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 193 z 6.06.1863 s. 220
Inf. o Autorze/Information about an Author:Jan Styfi (1839-1921) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1859-po koniec XIX w., studiował w latach 1856-1857 w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, następnie doskonalił się w drzeworytnictwie w Lipsku, jako rytownik związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a w latach 1865-1890 z "Kłosami" (w obu pismach jako kierownik drzeworytni), rytował również dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, jeden z najwybitniejszych i najpłodniejszych polskich ksylografów; zob. obszernie Opałek 1949 ss. 64-66 i SPKP ss. 864-865
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 11259
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Spis treści półrocznika podaje jako autora tekstu K.[Kazimierza] Wł. [Władysława] Wójcickiego. Kościół Sióstr Wizytek w Warszawie, pod wezwaniem Opieki św. Józefa Oblubieńca Niepokalanej Bogurodzicy Maryi (ul. Krakowskie Przedmieście 34), barokowy, 1728-1733, fasada przekształcona 1754-1763, restaurowany 1847-1848; zob. Atlas zabytków s. 313. Pomnik dłuta Władysława Oleszczyńskiego. - Kazimierz Brodziński (8.03.1791 Królówka pow. Bochnia - 10.10.1835 Drezno) poeta epoki sentymentalizmu, historyk, teoretyk i krytyk literacki, tłumacz, pedagog, publicysta i myśliciel chrześcijański, uważany za najwybitniejszego twórcę preromantyzmu w Polsce; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 2 ss. 451-453 i inne
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze/wizytki/[portret:Brodziński Kazimierz]
Numer katalogowy/Number:i10054
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza pomniki, portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski rzeźba polska portrety polskie zawody dziennikarze i publicyści - Polska literaci - Polska / architecture church interiors/church interior churches/church monuments, statues/monument, statue, portraits/portrait / Architektur Denkmäler/Denkmal Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich