Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10066

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-kościoły / Jan III Sobieski (1629-1696) król Polski od 1674, znakomity wódz
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Pomnik Jana III, w kościele ks.ks. kapucynów w Warszawie. (115)"
Autor/Author:J. Jarmużyński
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "J. JARMUŻYŃSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:239x168 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 21 (1234) z 26.05.1883 s. 336
Inf. o Autorze/Information about an Author:J. Jarmużyński warszawski drzeworytnik czynny w latach 1875-1892 pracujący niemalże wyłącznie dla "Tygodnika Ilustrowanego", autor ponad 100 drzeworytów; zob. SAP t. 3 s. 236
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii Józefa Łoskiego. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku (i ewentualnie fotografii) według którego wykonano rycinę. Kościół Przemienienia Pańskiego w Warszawie (ojców kapucynów przy ul. Miodowej), barokowy, 1683-1692, z fundacji Jana III Sobieskiego, odbudowany 1946-1950, jednonawowy z rzędami kaplic; zob. Atlas zabytków s. 312. - Jan III Sobieski (17.08.1629 Olesko pow. Złoczów - 17.06.1696 Wilanów) król Polski od 1674, wcześniej starosta od 1644 (wielokrotnie), chorąży wielki koronny od 1656, marszałek wielki koronny od 1665, hetman polny koronny od 1666, hetman wielki koronny od 1668, znakomity wódz i organizator armii, toczył zwycięskie wojny z Tatarami i Turkami w tym odsiecz Wiednia 1683; zob. przede wszystkim Polski słownik biograficzny (PSB) t. 10 ss. 413-422
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze/kapucyni/[portret:Jan III Sobieski]
Numer katalogowy/Number:i10066
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza pomniki, portrety polskie okres postacie 17 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski rzeźba polska portrety polskie zawody władcy polscy - królowie - Polska / architecture church interiors/church interior churches/church monuments, statues/monument, statue, portraits/portrait / Architektur Denkmäler/Denkmal Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich