Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10078
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Procesya w dzień Bożego Ciała, na placu obok kościoła św. Aleksandra w Warszawie. (Rysował z natury H. Pillati)."
Autor/Author:wg Henryka Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:165x238 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji)
Datowanie/Dating:1871
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 181 z 17.06.1871 s. 293
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 12220
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Kościół św. Aleksandra (na pl. Trzech Krzyży), klasycystyczny 1818-1825, projektu Christiana Piotra Aignera, rozbudowany w duchu neorenesansu włoskiego 1886-1894, zrekonstruowany w formach klasycystycznych 1945-1950, centralny, na rzucie koła; zob. Atlas zabytków s. 312 z ilustracją.
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i10078
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły place, etnografia uroczystości i obrzędy religijne / architecture churches/church squares/square, ethnography religious celebrations, holidays/religious celebration, holiday / Architektur Kirchen/Kirche Plätze/Platz, Etnographie Religionsfeste/Religionsfest / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich