Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10082
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Projekt rozszerzenia kościoła świętego Alexandra w Warszawie J. Dziekońskiego, uwieńczony piérwszą nagrodą"
Autor/Author:Wg Józefa Dziekońskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:234x209 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznaczna plamka, nieznaczne zagięcie karty (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 980 z 10.04.1884 s.228.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24514.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Kościół św. Aleksandra (na pl. Trzech Krzyży), klasycystyczny 1818-1825, projektu Christiana Piotra Aignera, rozbudowany w duchu neorenesansu włoskiego 1886-1894, zrekonstruowany w formach klasycystycznych 1945-1950, centralny, na rzucie koła, zob. Atlas zabytków s.312 z ilustracją.
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i10082
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły / architecture churches/church / Architektur Kirchen/Kirche / wood-engraving / Holzstich