Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10094
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"KOŚCIÓŁ PO-BERNARDYŃSKI W WARSZAWIE, OD STRONY ZJAZDU. (Rysował z natury Kozarski)."
Autor/Author:Edward Gorazdowski wg Adolfa Kozarskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "E. GORAZDOWSKI."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:190x235 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, pod kompozycją bardzo nieznaczne wydawnicze zagięcie karty
Datowanie/Dating:1865
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 277 z 14.01.1865 s. 12
Inf. o Autorze/Information about an Author:E. Gorazdowski (1843-1901) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863 do początków XX w., jeden z najlepszych i najpłodniejszych polskich ksylografów, wielokrotnie nagradzany, w latach 1863-1873 i od 1890 związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", 1873-1890 z "Kłosami"; zob. obszerny biogram w SAP t. 2 ss. 400-401.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24516
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem w kserokopii. Efektowna i dość rzadka rycina. Kościół św. Anny (pobernardyński na ul. Krakowskie Przedmieście 68), gotycko-barokowy, po 1454, rozbudowany 1518-1533, wnętrze przebudowane 1660-1667, z klasycystyczną fasadą 1786-1788, odbudowany 1946-1962, jednonawowy. Kościół w zespole klasztornym, klasztor późnogotycki, 1513-1533, wielokrotnie przebudowany. Dzwonnica 1578, przebudowana na neorenesansową 1820-1821 projektu Christiana Piotra Aignera; zob. Atlas zabytków s. 312.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/bernardyni
Numer katalogowy/Number:i10094
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dzwonnice kompozycje (w tym wielowidokowe) kościoły / architecture belfries/belfry churches/church compositions (including multiview ones) / Architektur Glockentürme/Glockenturm Kirchen/Kirche Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich