Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10110
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Kropielnica w kościele Św. Anny w Warszawie. Rysował A. Głębocki. (474)"
Autor/Author:Aleksander Malinowski wg Adriana Głębockiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "AM." i "A. GŁĘBOCKI".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:181x74 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 93 (1305) z 11.10.1884 s. 240.
Inf. o Autorze/Information about an Author:A. Malinowski (1855-1917) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1870-1888, rytujący głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. obszerny biogram w SAP t. 5 s. 305.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem (faktycznie autorstwa Adriana Głębockiego). Kościół św. Anny (pobernardyński na ul. Krakowskie Przedmieście 68), gotycko-barokowy, po 1454, rozbudowany 1518-1533, wnętrze przebudowane 1660-1667, z klasycystyczną fasadą 1786-1788, odbudowany 1946-1962, jednonawowy. Kościół w zespole klasztornym, klasztor późnogotycki, 1513-1533, wielokrotnie przebudowany; zob. Atlas zabytków s. 312.
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo/bernardyni
Numer katalogowy/Number:i10110
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza, architektura detale architektoniczne wyposażenie, kultura rzemiosło artystyczne / architecture church interiors/church interior churches/church, architecture architectural details/architectural detail equipment, culture arts and crafts, handicraft / Architektur Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Architektur architektonische Details/architektonisches Detail Ausstattung, Kultur Kunsthandwerk / wood-engraving / Holzstich