Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10118
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Statua Matki Boskiéj przed Kościołem świętego Antoniego w Warszawie. (2936)"
Autor/Author:Karol Neuman wg Michała Elwiro Andriollego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: w lewym rogu "Andriolli. 1874" i w prawym rogu "K. NEUMAN."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:288x212 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad po starym złożeniu i bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1875
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 500 z 28.01.1875 s. 52
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Karol Neuman (Neumann) (ca 1841 - 24.06.1875 Warszawa) lwowski, krakowski i warszawski drzeworytnik (pochodzenia żydowskiego?) czynny w latach 1867-1875, początkowo rytował we Lwowie dla "Tygodnika Lwowskiego" (1867-1868), potem w Krakowie, gdzie mieszkał w latach 1869-1870, następnie w Warszawie rytując głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego" (głównie w latach 1872-1874 i prawdopodobnie niesygnowane prace już od 1869) i dla "Kłosów" (1874-1875), nadto dla "Strzechy" (1871); zob. SAP t. 6 ss. 43-44 (pomija rok 1874 w pracy na rzecz "Kłosów) i materiały własne. 2) Michał Elwiro Andriolli - faktycznie Elwiro Michał Andriolli (2.11.1836 Wilno - 23.08.1893 Nałęczów pow. Puławy) wybitny polski rysownik i ilustrator. Ukończył w 1857 Moskiewską Szkołę Rysunku i Rzeźby, od 1860 studiował przez rok w Rzymie. Po powrocie do Wilna w 1861 przyłączył się do ruchu konspiracyjnego i brał udział w powstaniu styczniowym w 1863. Po klęsce powstania na Litwie ukrywał się, aresztowany uciekł z więzienia i przedostał się do Anglii w 1863, w 1864 wyjechał do Francji, gdzie przebywał do 1866 pracując jako ilustrator dla francuskich pism. W 1866 przedostał się w tajnej misji do Cesarstwa, aresztowany i skazany na karę śmierci, wyrok złagodzono i zamieniono na karę zesłania do Wiatki, gdzie przebywał do 1871. Tam malował obrazy olejne i ścienne głównie religijne oraz udzielał lekcji rysunku m.in. w latach 1869-1871 Annie Bilińskiej. Latem 1871 powrócił do Warszawy, gdzie szybko zyskał uznanie jako płodny rysownik obdarzony dużą fantazją i łatwością rysowania, który swoimi pracami zapełniał liczne warszawskie czasopisma ilustrowane. Ilustrował również liczne książki. W latach 1883-1886 przebywał w Paryżu ilustrując książki dla paryskiego wydawnictwa Firmin-Didot. Po powrocie do kraju osiadł w majątku Brzegi pod Świdrem w powiecie otwockim, gdzie dalej pracował jako ilustrator oraz zajmował się olejnym malarstwem religijnym. W czasie pobytu w kraju odbywał liczne wycieczki krajoznawcze, których owocem były liczne reportażowe rysunki zamieszczane w prasie; zob. głównie SAP t. 1 ss. 28-31, także Polski słownik biograficzny (PSB) t. 1 ss. 95-96, Śliwowska 2000 s. 134 i inne
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 465
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "***.". Spis treści półrocznika nie podaje autora tekstu, zaś SPPP nie rozwiązuje tego pseudonimu. Figura Matki Boskiej z 1851 autorstwa Antoniego Messinga przed kościołem św. Antoniego Padewskiego (reformatów) w Warszawie. Kościół św. Antoniego Padewskiego (reformatów przy ul. Senatorskiej 31/33), barokowy, 1671-1678, odbudowany 1946-1956, jednonawowy na rzucie krzyża łacińskiego, kościół w zespole klasztornym, klasztor 1671-1722, odbudowany 1949-1951; zob. Atlas zabytków ss. 312-313
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze/reformaci
Numer katalogowy/Number:i10118
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły pomniki, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church monuments, statues/monument, statue / Architektur Denkmäler/Denkmal Kirchen/Kirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich