Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10127
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-kościoły / Wincenty Teofil Popiel
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"POŁOŻENIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD NOWY KOŚCIÓŁ NA KOSZYKACH W WARSZAWIE. Z fotogramu Brandla [...] 1203"
Autor/Author:wg Konrada Brandla
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:188x239 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, nieznaczny ślad po starym poziomym złożeniu i bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 28 z 15.07.1883 s. 433
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła (parafia św. Barbary na ul. Wspólnej 68) zbudowany 1883-1886, całkowicie zniszczony 1944, w latach 1946-1957 odbudowany w zmienionej formie. Wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się 28.06.1883, zaś kościół konsekrowany został 29.06.1886, obu tych aktów dokonał abp Wincenty Teofil Popiel. - Wincenty Teofil Popiel-Chościak (21.07.1825 Czaple Wielkie pow. Miechów - 6.12.1912 Warszawa) arcybiskup metropolita warszawski. Początkowo studiował prawo, w 1847 wstąpił do seminarium w Kielcach, wyświęcony w 1849, studiował potem w Louvain i Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z teologii, w kraju od 1853, od 1862 rektor Akademii Duchownej w Warszawie, mianowany biskupem diecezjalnym płockim w 1863, politycznie ugodowy, ale w sprawach kościelnych wszedł w konflikt z administracją carską i w 1868 zesłany do Nowogrodu Wielkiego, w 1875 powrócił do kraju obejmując diecezję kujawsko-kaliską nie mając zgody na powtórne objęcie diecezji płockiej, w 1883 został arcybiskupem metropolitą warszawskim, pochowany w katedrze warszawskiej; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 27 ss. 580-582.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i10127
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły, etnografia uroczystości i obrzędy religijne, portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody duchowni rzymskokatoliccy - hierarchowie - Polska duchowni rzymskokatoliccy, zakonnicy - Polska inni - Polska zbiorowe - Polska zesłańcy, represjonowani - Polska / architecture churches/church, ethnography religious celebrations, holidays/religious celebration, holiday, portraits/portrait / Architektur Kirchen/Kirche, Etnographie Religionsfeste/Religionsfest, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich