Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10130
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-kościoły / Wincenty Teofil Popiel
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół Ś.Ś. Piotra i Pawła na Koszykach w Warszawie."
Autor/Author:B. Brochocki
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "DRZ : B. PUC. B.B."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:142x168 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, nad kompozycją nieaktualna prywatna pieczęć własnościowa (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka nr 395 z 27.07.1883 s. 49
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Bronisława Puca w Warszawie czynna od ok. 1878 do ok. 1904 pod nazwą: Zakład Artystyczno-Drzeworytniczy Bronisława Puc; zob. SPKP Suplement ss. 179-180
Inf. o Autorze/Information about an Author:B. Brochocki warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1878-1887, rytujący głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego", a także dla "Biesiady Literackiej", w latach 1879-1881 (być może i później) związany z drzeworytnią B. Puca; zob. SAP t. 1 s. 236
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła (parafia św. Barbary na ul. Wspólnej 68) zbudowany 1883-1886, całkowicie zniszczony 1944, w latach 1946-1957 odbudowany w zmienionej formie. Wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się 28.06.1883, zaś kościół konsekrowany został 29.06.1886, obu tych aktów dokonał abp Wincenty Teofil Popiel. - Wincenty Teofil Popiel-Chościak (21.07.1825 Czaple Wielkie pow. Miechów - 6.12.1912 Warszawa) arcybiskup metropolita warszawski. Początkowo studiował prawo, w 1847 wstąpił do seminarium w Kielcach, wyświęcony w 1849, studiował potem w Louvain i Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z teologii, w kraju od 1853, od 1862 rektor Akademii Duchownej w Warszawie, mianowany biskupem diecezjalnym płockim w 1863, politycznie ugodowy, ale w sprawach kościelnych wszedł w konflikt z administracją carską i w 1868 zesłany do Nowogrodu Wielkiego, w 1875 powrócił do kraju obejmując diecezję kujawsko-kaliską nie mając zgody na powtórne objęcie diecezji płockiej, w 1883 został arcybiskupem metropolitą warszawskim, pochowany w katedrze warszawskiej; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 27 ss. 580-582
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/[portret:Popiel Wincenty Teofil]
Numer katalogowy/Number:i10130
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły, etnografia uroczystości i obrzędy religijne, portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody duchowni rzymskokatoliccy - hierarchowie - Polska duchowni rzymskokatoliccy, zakonnicy - Polska zbiorowe - Polska zesłańcy, represjonowani - Polska / architecture churches/church, ethnography religious celebrations, holidays/religious celebration, holiday, portraits/portrait / Architektur Kirchen/Kirche, Etnographie Religionsfeste/Religionsfest, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich