Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10135
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:[1] "NOWY KOŚCIÓŁ NA KOSZYKACH W WARSZAWIE. [...] 1200"; [2] [rzut kościoła]
Autor/Author:[wg Edwarda Cichockiego]
Sygnatura/Signature:Ryciny niesygnowane
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:316x193 mm (całość)
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 27 z 8.07.1883 s. 424
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst. Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła (parafia św. Barbary na ul. Wspólnej 68) zbudowany 1883-1886, całkowicie zniszczony 1944, w latach 1946-1957 odbudowany w zmienionej formie. Wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się 28.06.1883, zaś kościół konsekrowany został 29.06.1886, obu tych aktów dokonał abp Wincenty Teofil Popiel.
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i10135
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły / architecture churches/church / Architektur Kirchen/Kirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich