Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10139
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-kościoły / Wincenty Teofil Popiel
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Konsekracya kościoła ŚŚ. Piotra i Pawła w Warszawie. 1) Wejście J. E. ks. Arcybiskupa Popiela do nowéj świątyni. - Kazanie ks. Seroczyńskiego. 2) Widok kościoła ŚŚ. Piotra i Pawła od ulicy Nowogrodzkiéj."
Autor/Author:1) Bronisław Puc wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Sygnatura/Signature:Rycina 1) sygnowana na płycie: "B. PUC. Sc" i monogram łączony "JMR", rycina 2) niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 177x123 mm (kompozycja); 2) 115x180 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia i nieznaczne plamy na marginesach karty (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1886
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka nr 29 (550) z 16.07.1886 s. 41
Inf. o Autorze/Information about an Author:Bronisław Puc warszawski drzeworytnik czynny w latach 1867-do ok. 1891, rytujący głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego", właściciel znanej drzeworytni (od ok. 1878 r.); zob. SAP t. 8 ss. 126-127
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24513
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny anonimowy tekst. Rycina 1) stanowi kompozycję 2 widoków. Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła (parafia św. Barbary na ul. Wspólnej 68) zbudowany 1883-1886, całkowicie zniszczony 1944, w latach 1946-1957 odbudowany w zmienionej formie. Wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się 28.06.1883, zaś kościół konsekrowany został 29.06.1886, obu tych aktów dokonał abp Wincenty Popiel. - Wincenty Teofil Popiel-Chościak (21.07.1825 Czaple Wielkie pow. Miechów - 6.12.1912 Warszawa) arcybiskup metropolita warszawski. Początkowo studiował prawo, w 1847 wstąpił do seminarium w Kielcach, wyświęcony w 1849, studiował potem w Louvain i Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z teologii, w kraju od 1853, od 1862 rektor Akademii Duchownej w Warszawie, mianowany biskupem diecezjalnym płockim w 1863, politycznie ugodowy, ale w sprawach kościelnych wszedł w konflikt z administracją carską i w 1868 zesłany do Nowogrodu Wielkiego, w 1875 powrócił do kraju obejmując diecezję kujawsko-kaliską nie mając zgody na powtórne objęcie diecezji płockiej, w 1883 został arcybiskupem metropolitą warszawskim, pochowany w katedrze warszawskiej; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 27 ss. 580-582
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/[portret:Popiel Wincenty Teofil]
Numer katalogowy/Number:i10139
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza, etnografia uroczystości i obrzędy religijne, portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, portrety polskie zawody duchowni rzymskokatoliccy - hierarchowie - Polska duchowni rzymskokatoliccy, zakonnicy - Polska wojskowi, powstańcy, konspiratorzy - Polska zbiorowe - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture church interiors/church interior churches/church compositions (including multiview ones), ethnography religious celebrations, holidays/religious celebration, holiday, portraits/portrait / Architektur Kirchen-Innere Kirchen/Kirche Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Etnographie Religionsfeste/Religionsfest, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich