Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10139
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Konsekracya kościoła ŚŚ. Piotra i Pawła w Warszawie. 1) Wejście J. E. ks. Arcybiskupa Popiela do nowéj świątyni. - Kazanie ks. Seroczyńskiego. 2) Widok kościoła ŚŚ. Piotra i Pawła od ulicy Nowogrodzkiéj."
Autor/Author:1) Bronisław Puc wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Sygnatura/Signature:Rycina 1) sygnowana na płycie: "B. PUC. Sc" i monogram łączony "JMR", rycina 2) niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe
Wymiary/Size/Capacity:1) 177x123, 2) 115x180 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia i nieznaczne plamy na marginesach karty (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka nr 29 (550) z 16.07.1886 s.41.
Inf. o Autorze/Information about an Author:B. Puc warszawski drzeworytnik czynny w latach 1867-do ok. 1891, rytujący głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego", właściciel znanej drzeworytni (od ok. 1878 r.), zob. SAP t.8 ss.126-127.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24513.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny anonimowy tekst. Rycina 1) stanowi kompozycję 2 widoków. Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła (parafia św. Barbary na ul. Wspólnej 68) zbudowany 1883-1886, całkowicie zniszczony 1944, w latach 1946-1957 odbudowany w zmienionej formie. Wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się 28.06.1883, zaś kościół konsekrowany został 29.06.1886, obu tych aktów dokonał abp Wincenty Popiel.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i10139
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza, etnografia uroczystości i obrzędy religijne / architecture church interiors/church interior churches/church compositions (including multiview ones), ethnography religious celebrations, holidays/religious celebration, holiday / Architektur Kirchen-Innere Kirchen/Kirche Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Etnographie Religionsfeste/Religionsfest / wood-engraving / Holzstich