Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10150
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Nowe Miasto)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"KOŚCIÓŁ KSIĘŻY DOMINIKANÓW W WARSZAWIE. (Rysował z natury Kozarski)."
Autor/Author:Aleksander Regulski wg Adolfa Kozarskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "A. REGULSKI."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:235x210 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty
Datowanie/Dating:1864
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 257 z 27.08.1864 s. 320
Inf. o Autorze/Information about an Author:A. Regulski (1839 Warszawa-1884 Warszawa) wybitny drzeworytnik polski działający w Warszawie, jeden z pionierów ksylografii oraz jeden z jej najwybitniejszych przedstawicieli, czynny w latach 1861-1884, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" do 1865 i od 1868 do śmierci jako kierownik drzeworytni, w latach 1865-1868 prowadził drzeworytnię "Kłosów" (a w latach 1866-1867 miał też własną drzeworytnię), zamieszczał też prace w innych czasopismach i kalendarzach oraz wydawnictwach książkowych, specjalizował się w portrecie, początkowo rytował również inne tematy, płodny twórca, autor kilku tysięcy drzeworytów, prawdopodobnie ok. 3000 z czego ok. 2000 portretów; zob. obszerny biogram SAP t. 8 ss. 278-279.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24524
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Dość rzadka rycina. Kościół św. Jacka (w zespole klasztornym dominikanów Nowe Miasto ul. Freta 8/10), gotycko-barokowy, 1605-1639, odbudowany 1953-1959, bazylikowy z parą kaplic przy prezbiterium (1606, 1609) oraz kopułową kaplicą Kotowskich (1690-1694). Klasztor 1639-1651, rozbudowany 1724, odbudowany 1947-1952. Dzwonnica przy fasadzie, barokowa, 1717, odbudowana ok. 1958; zob. Atlas zabytków s. 307 z ilustracją.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/dominikanie
Numer katalogowy/Number:i10150
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dzwonnice kamienice klasztory kościoły ulice / architecture belfries/belfry churches/church monasteries/convents/monastery/convent streets/street tenement houses/tenement house / Architektur Glockentürme/Glockenturm Kirchen/Kirche Kloster Straße Wohnhäuser/Wohnhaus / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich