Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10173
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Nowe Miasto) / Maria Józefa Sobieska
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Pomnik królewiczowej Konstantowej Sobieskiej w Kościele PP. Sakramentek w Warszawie / "POMNIK KRÓLEWICZOWÉJ KONSTANTOWÉJ SOBIESKIÉJ W KOŚCIELE PP. SAKRAMENTEK W WARSZAWIE."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:247x143 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie (tablica po konserwacji)
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Józef Łoski: Jan Sobieski, jego rodzina, towarzysze broni i współczesne zabytki. Warszawa: nakładem autora, 1883
Uwagi/Comments:Wycinek tablicy. Rzadka rycina. Kościół św. Kazimierza w zespole klasztornym sakramentek (Nowe Miasto, Rynek Nowego Miasta 2), barokowy, 1688-1693 (konsekrowany 1715), odbudowany 1949-1957, centralny na planie krzyża greckiego, klasztor całość 1743-1788, odbudowany 1945-1952; zob. Atlas zabytków s. 308 z ilustracją. - Maria Józefa Wesslówna Sobieska (ca 1685 - 4.01.1761 Warszawa) żona królewicza Konstantego Władysława Sobieskiego
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/sakramentki/[portret:Maria Józefa Sobieska]
Numer katalogowy/Number:i10173
Kategorie tematyczne/Categories:architektura grobowce, mauzolea kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza pomniki, portrety polskie okres postacie 18 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody rody panujące królewskie i książęce - Polska / architecture church interiors/church interior churches/church monuments, statues/monument, statue tombs/tomb, portraits/portrait / Architektur Denkmäler/Denkmal Grüfte/Gruft Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich