Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10176
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Nowe Miasto) / Maria Józefa Sobieska
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Pomnik Sobieskiéj (z Wesslów), żony królewicza Konstantego, u p.p. sakramentek w Warszawie. (122)"
Autor/Author:Monogramista J. K. wg Bronisława Podbielskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: w lewym rogu monogram łączony "BP" i w prawym rogu "J. K."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany na papierze
Wymiary/Size/Capacity:241x157 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 22 (1235) z 2.06.1883 s. 348
Inf. o Autorze/Information about an Author:Autorstwo nieustalone, możliwe autorstwo Józefy Kleczeńskiej, Julii Krajewskiej, Jana Krajewskiego
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 20991
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii autorstwa Józefa Łoskiego. Kościół św. Kazimierza w zespole klasztornym sakramentek (Nowe Miasto, Rynek Nowego Miasta 2), barokowy, 1688-1693 (konsekrowany 1715), odbudowany 1949-1957, centralny na planie krzyża greckiego, klasztor całość 1743-1788, odbudowany 1945-1952; zob. Atlas zabytków s. 308 z ilustracją. - Maria Józefa Wesslówna Sobieska (ca 1685 - 4.01.1761 Warszawa) żona królewicza Konstantego Władysława Sobieskiego
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/[portret:Maria Józefa Sobieska]
Numer katalogowy/Number:i10176
Kategorie tematyczne/Categories:architektura grobowce, mauzolea kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza pomniki, portrety polskie okres postacie 18 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody rody panujące królewskie i książęce - Polska / architecture church interiors/church interior churches/church monuments, statues/monument, statue tombs/tomb, portraits/portrait / Architektur Denkmäler/Denkmal Grüfte/Gruft Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Porträts/Porträt / coloured wood-engraving (new colour) wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich koloriert Holzstich (Neues Kolorit)