Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10177
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Nowe Miasto) / Maria Karolina Sobieska
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Pomnik Karoliny de Bouillon, wnuczki Jana Sobieskiego, u p. p. sakramentek w Warszawie. [...] (123)"
Autor/Author:J. Jarmużyński
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "J. JARMUŻYŃSKI."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:241x167 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 23 (1236) z 9.06.1883 s. 365
Inf. o Autorze/Information about an Author:J. Jarmużyński warszawski drzeworytnik czynny w latach 1875-1892 pracujący niemalże wyłącznie dla "Tygodnika Ilustrowanego", autor ponad 100 drzeworytów; zob. SAP t. 3 s. 236
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 20990
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Kościół św. Kazimierza w zespole klasztornym sakramentek (Nowe Miasto, Rynek Nowego Miasta 2), barokowy, 1688-1693 (konsekrowany 1715), odbudowany 1949-1957, centralny na planie krzyża greckiego, klasztor całość 1743-1788, odbudowany 1945-1952; zob. Atlas zabytków s. 308 z ilustracją. - Maria Karolina Sobieska zwana Charlottą (26.11.1697 Oława - 8.05.1740 Żółkiew) córka Jakuba Ludwika Sobieskiego i Jadwigi Sobieskiej, żona Fryderyka Maurycego de La Tour d'Auvergne, następnie Karola Godfryda de La Tour d'Auvergne
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/[portret:Maria Karolina Sobieska]
Numer katalogowy/Number:i10177
Kategorie tematyczne/Categories:architektura grobowce, mauzolea kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza pomniki, portrety polskie okres postacie 18 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody rody panujące królewskie i książęce - Polska / architecture church interiors/church interior churches/church monuments, statues/monument, statue tombs/tomb, portraits/portrait / Architektur Denkmäler/Denkmal Grüfte/Gruft Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich