Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10189
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Katastrofa na schodach kościoła Świętokrzyzkiego w Warszawie w piérwsze święto Bożego Narodzenia 1881 roku. Rysował J. Maszyński. (6175)"
Autor/Author:Kazimierz Pomianowski i Stanisław Antoszewicz wg Juliana Maszyńskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K. P. S. A.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:220x315 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 864 z 19.01.1882 s. 45.
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) S. Antoszewicz warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1873-1890, autor licznych drzeworytów, początkowo związany w latach 1873-1879 z "Tygodnikiem Ilustrowanym", potem związany z drzeworytnią "Kłosów"; zob. SAP t. 1 s. 40 i inne materiały. 2) K. Pomianowski warszawski drzeworytnik czynny głównie w latach 1876-1890 dla "Kłosów", rytował później dla "Tygodnika Ilustrowanego" do ok. 1896, płodny i wszechstronny ksylograf; zob. SAP t. 7 ss. 389-390.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 9943.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Kościół Znalezienia Krzyża Św. w zespole klasztornym pomisjonarskim (ul. Krakowskie Przedmieście 3), barokowy, 1679-1696, odbudowany 1945-1953, jednonawowy z ciągami kaplic, na rzucie krzyża łacińskiego z dwuwieżową fasadą 1725-1737 i 1756-1760, dwubiegowe schody 1818; zob. Atlas zabytków s. 313. Figura Chrystusa z 1858 projektu Stefana Szyllera, pierwotnie w cemencie, zastąpiona odlewem z brązu w 1899. Zdarzenie w dniu 25.12.1881, kiedy w czasie mszy w kościele wybuchła panika skutkiem której stratowano na śmierć ok. 30 osób.
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i10189
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły, varia katastrofy straż pożarna, zawody i zajęcia strażak / architecture churches/church, jobs and professions/job and occupation varia fire brigade / Architektur Kirchen/Kirche, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Varia Feuerwehr / wood-engraving / Holzstich