Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10216
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-kościoły / Adam Jakubowski (1801-1882 ) działacz oświatowy, pisarz i publicysta ekonomiczny, pijar
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Pomnik ks. Adama Jakubowskiego."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:158x66 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, nieznaczne zagięcia karty - ślad po starym złożeniu karty (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1892
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 123 z 7.05.1892 s. 300
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 16441
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem sygnowanym pseudonimem: "włk." autorstwa Władysława Rajnolda Korotyńskiego; zob. SPPP t. 3 s. 528. Spis treści rocznika nie podaje autora rysunku (lub fotografii) wg którego wykonano rycinę. Kościół Znalezienia Krzyża Św. w zespole klasztornym pomisjonarskim (ul. Krakowskie Przedmieście 3), barokowy, 1679-1696, odbudowany 1945-1953, jednonawowy z ciągami kaplic, na rzucie krzyża łacińskiego z dwuwieżową fasadą 1725-1737 i 1756-1760, dwubiegowe schody 1818; zob. Atlas zabytków s. 313. Tablica pamiątkowa wykonana przez Bolesława Syrewicza wmurowana na filarze kościoła. - Adam Jakubowski (30.12.1801 Warszawa - 9.12.1882 Warszawa) działacz oświatowy, pisarz i publicysta ekonomiczny, pijar. Uczeń Kazimierza Brodzińskiego, do zakonu pijarów wstąpił 21.09.1816 w Opolu Lubelskim, święcenia kapłańskie 1826, następnie wykładowca w szkołach pijarskich w Radomiu i Warszawie, po ich likwidacji proboszcz w Gowarczewie (Gowarczów pow. Końskie) i Białaczowie (Białaczów pow. Opoczno), w latach 1839-1859 rektor kolegium pijarskiego w Krakowie i aktywny publicysta na polu rolnictwa i oświaty m.in. działając w Krakowskim Towarzystwie Naukowym i Galicyjskim Towarzystwie Gospodarczym, od 1859 w Warszawie, gdzie m.in. był wizytatorem szkół; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 10 ss. 382-383
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze/[portret:Jakubowski Adam]
Numer katalogowy/Number:i10216
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza, portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski rzeźba polska portrety polskie zawody duchowni rzymskokatoliccy, zakonnicy - Polska działacze społeczni - Polska dziennikarze i publicyści - Polska / architecture church interiors/church interior churches/church, portraits/portrait / Architektur Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich