Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10223
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Stare Miasto)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Kościół ś-go Marcina przy ul. Piwnéj."
Autor/Author:[wg Bronisława Podbielskiego]
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:95x71 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji)
Datowanie/Dating:1875
Pochodzenie/Origin:Z: Jana Jaworskiego Kalendarz Ilustrowany na rok 1876 [...]. Warszawa: Jan Jaworski, [1875]
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Rzadka rycina. Kościół św. Marcina (Stare Miasto ul. Piwna) w zespole klasztornym poaugustiańskim (obecnie franciszkanek), pierwotnie gotycki, koniec XIV w. lub początek XV w., odbudowany po 1494, całkowicie przebudowany na wczesnobarokowy 1631-1636 i na późnobarokowy ok. 1730-1752, odbudowany 1950-1959, bazylikowy z parawanową fasadą kolumnową; zob. Atlas zabytków s. 306.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i10223
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły / architecture churches/church / Architektur Kirchen/Kirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich