Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10235
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Kościół Wszystkich Świętych w Warszawie / "KOŚCIÓŁ WW. ŚWIĘTYCH w WARSZAWIE [...] 603"
Autor/Author:Kazimierz Piastuszkiewicz wg Bronisława Podbielskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: w lewym rogu monogram wiązany "BP" i w prawym rogu "K. PIAST."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:203x177 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, nieznaczne zagięcie po prawej stronie kompozycji, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1880
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 50 z 12.12.1880 s. 785
Inf. o Autorze/Information about an Author:Kazimierz Piastuszkiewicz (ur. 1856) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-1889, autor kilkudziesięciu drzeworytów, związany głównie z "Kłosami"; zob. SAP t. 7 s. 86
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24536 (błędnie podaje skrót czasopisma "Tyg. Pol.")
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii autorstwa Wincentego Korotyńskiego. Spis treści rocznika nie podaje autora rysunku według którego wykonano rycinę, autorstwo B. Podbielskiego ustalono w oparciu o jego monogram wiązany. Kościół Wszystkich Świętych (pl. Grzybowski 3/5), neorenesansowy, wznoszony etapami 1861-1867 i 1874-1883, pseudobazylika, fasada z wieżami (po 1892); zob. Atlas zabytków s. 312
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i10235
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church / Architektur Kirchen/Kirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich