Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10241
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Wnętrze Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. [...] (6108)"
Autor/Author:Stanisław Antoszewicz wg Bronisława Podbielskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "B. PODBIELSKI" i "S. ANTOSZEWICZ".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:258x236 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji).
Datowanie/Dating:1881
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 853 z 3.11.1881 s. 276.
Inf. o Autorze/Information about an Author:S. Antoszewicz warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1873-1890, autor licznych drzeworytów, początkowo związany w latach 1873-1879 z "Tygodnikiem Ilustrowanym", potem związany z drzeworytnią "Kłosów"; zob. SAP t. 1 s. 40 i inne materiały.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem "x." (z nr 852). Kościół Wszystkich Świętych (pl. Grzybowski 3/5), neorenesansowy, wznoszony etapami 1861-1867 i 1874-1883, pseudobazylika, fasada z wieżami (po 1892); zob. Atlas zabytków s. 312.
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i10241
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza / architecture church interiors/church interior churches/church / Architektur Kirchen-Innere Kirchen/Kirche / wood-engraving / Holzstich