Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10249
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Ołtarz wielki w kościele W. W. Świętych w Warszawie. Podług projektu Z. Kiślańskiego. Rysował Podbielski, podług fotografii Konrada W Warszawie. (255)"
Autor/Author:wg Bronisława Podbielskiego wg Atelier Conrad (Konrad) własność Zygmunta Borzęckiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: monogram wiązany "BP"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:238x164 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, nadto zagięty dolny róg karty poza typograficzną ramką (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 48 (1261) z 1.12.1883 s. 359
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst. Spis treści półrocznika jako autora tekstu podaje L.[Ludwika] Jenikego. Kościół Wszystkich Świętych (pl. Grzybowski 3/5), neorenesansowy, wznoszony etapami 1861-1867 i 1874-1883, pseudobazylika, fasada z wieżami (po 1892); zob. Atlas zabytków s. 312
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i10249
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture church interiors/church interior churches/church / Architektur Kirchen-Innere Kirchen/Kirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich