Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10255
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-kościoły / Józef Hollak (1812-1890) nauczyciel i pisarz dla głuchoniemych, biskup rzymskokatolicki
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Pomnik ks. biskupa J. Hollaka w kościele WW. Świętych na Grzybowie. Rysował Henryk Piątkowski. Rytował P. Boczkowski."
Autor/Author:Paweł Boczkowski wg Henryka Piątkowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "H. Piątk" oraz typograficznie pod kompozycją po lewej stronie: "Rytował P. Boczkowski."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:168x108 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1891
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 97 (1673) z 7.11.1891 s. 293
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Paweł Boczkowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-1901, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Biesiadą Literacką"; zob. SAP t. 1 s. 192. 2) Józef Buchbinder (17.12.1839 Mordy (pow. Siedlce) - 14.05.1909 Warszawa) polski malarz i rysownik-ilustrator pochodzenia żydowskiego. Syn prowincjonalnego malarza i dekoratora któremu pomagał w dzieciństwie. Od 1856 do 1861 uczył się w Szkole Sztuk Pięknych (SSP) w Warszawie, następnie w 1862 studiował w akademii drezdeńskiej, a w 1863 w akademii monachijskiej, zaś od około 1863 do 1868 przebywał w Rzymie. Od 1870 osiadł w Warszawie, gdzie w latach 1879-1885 był kierownikiem artystycznym "Tygodnika Ilustrowanego", dla którego wykonał kilkaset ilustracji, nadto wykonywał ilustracje dla innych czasopism. Wówczas namalował liczne obrazy olejne o treści religijnej i portrety, także zajmował się restauracją malarstwa i freskami, także akwarelą i gwaszem, brak informacji o twórczości graficznej; zob. SAP t. 1 ss. 266-267
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 21018
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści podaje jako autora pseudonim: "m" autorstwa Ignacego Matuszewskiego; zob. SPPP t. 2 s. 512. Kościół Wszystkich Świętych (pl. Grzybowski 3/5), neorenesansowy, wznoszony etapami 1861-1867 i 1874-1883, pseudobazylika, fasada z wieżami (po 1892); zob. Atlas zabytków s. 312. Pomnik wg projektu Zygmunta Kiślańskiego, portret autorstwa Józefa Buchbindera. - Józef Hollak (18.01.1812 Krawniszki - 27.10.1890 Wyłkowyszki) nauczyciel i pisarz dla głuchoniemych, biskup sufragan augustowski. Ukończył seminaria w Sejnach i Warszawie, współpracownik ks. J. Falkowskiego w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie, autor podręczników religii i współautor pierwszego w historii słownika mimicznego dla głuchoniemych, święcenia kapłańskie przyjął w 1837, proboszcz w Radzyminie (powiat Wołomin) i w Warszawie, nominowany biskupem sufraganem augustowskim 15.03.1883, jednocześnie proboszcz w Wyłkowyszkach; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 9 ss. 583-584
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze/[portret:Hollak Józef]
Numer katalogowy/Number:i10255
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza pomniki, portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski rzeźba polska portrety polskie zawody duchowni rzymskokatoliccy - hierarchowie - Polska nauczyciele, pedagodzy i wykładowcy - Polska / architecture church interiors/church interior churches/church monuments, statues/monument, statue, portraits/portrait / Architektur Denkmäler/Denkmal Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich