Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10293
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-ulice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"WARSZAWA: - Procesya Bożego Ciała na Krakowskiém-Przedmieściu, przed kościołem Świętego Krzyża. (1569)"
Autor/Author:Jan Styfi wg Adolfa Kozarskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "J. STYFI." i "A. Kozarski."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:236x236 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, nieznaczne uszkodzenie prawego marginesu karty praktycznie bez szkody dla kompozycji (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1870
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 260 z 23.06.1870 s. 385
Inf. o Autorze/Information about an Author:J. Styfi (1839-1921) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1859-po koniec XIX w., studiował w latach 1856-1857 w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, następnie doskonalił się w drzeworytnictwie w Lipsku, jako rytownik związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a w latach 1865-1890 z "Kłosami" (w obu pismach jako kierownik drzeworytni), rytował również dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, jeden z najwybitniejszych i najpłodniejszych polskich ksylografów; zob. obszernie Opałek 1949 ss. 64-66 i SPKP ss. 864-865.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny tekst autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego. Kościół Znalezienia Krzyża Św. w zespole klasztornym pomisjonarskim (ul. Krakowskie Przedmieście 3), barokowy, 1679-1696, odbudowany 1945-1953, jednonawowy z ciągami kaplic, na rzucie krzyża łacińskiego z dwuwieżową fasadą 1725-1737 i 1756-1760, dwubiegowe schody 1818; zob. Atlas zabytków s. 313.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i10293
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły ulice, etnografia uroczystości i obrzędy religijne / architecture churches/church streets/street, ethnography religious celebrations, holidays/religious celebration, holiday / Architektur Kirchen/Kirche Straße, Etnographie Religionsfeste/Religionsfest / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich