Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10300
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-ulice / Antoni Edward Odyniec
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Pogrzeb Antoniego Edwarda Odyńca. w dniu 21 Stycznia r. b. przy wyjściu z Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Rysował z natury J. Konopacki."
Autor/Author:wg Jana Konopackiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: monogram łączony "JK"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:213x314 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji)
Datowanie/Dating:1885
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 1023 z 5.02.1885 s. 89
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 6685
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny tekst w kserokopii autorstwa Adama Pługa. - Antoni Edward Odyniec (25.01.1804 Giejstuny (urzędowo Gejstuny) pow. Oszmiana - 15.01.1885 Warszawa) poeta, tłumacz, pamiętnikarz, wydawca i redaktor. Ukończył prawo na uniwersytecie w Wilnie w 1823 i w tymże roku debiutował literacko (anonimowo), związany ze środowiskiem filareckim, przyjaciel Adama Mickiewicza, na przełomie 1823/1824 aresztowany za działalność konspiracyjną, w latach 1826-1829 przebywał w Warszawie, w maju 1829 wyjechał do Petersburga, a potem wyjechał z kraju i w towarzystwie A. Mickiewicza zwiedził Niemcy, Szwajcarię i Włochy. W 1831 osiadł w Dreźnie, zaś w 1837 wrócił do Wilna, gdzie redagował nieukończoną "Encyklopedię powszechną" (1836-1840) K. T. Glücksberga, a następnie współpracował z "Kurierem Wileńskim", od 1866 zamieszkał w Warszawie, gdzie m.in. był głównym współpracownikiem "Kroniki Rodzinnej". Pochowany na Powązkach. Reprezentował postawę ugodową oraz konserwatywno-klerykalną, ceniony w kręgach konserwatywnych, krytykowany przez pozytywistyczne kręgi liberalno-patriotyczne; zob. biogram w Polskim słowniku biograficznym (PSB) t. 23 ss. 571-576 i inne. Kościół Znalezienia Krzyża Św. w zespole klasztornym pomisjonarskim (ul. Krakowskie Przedmieście 3), barokowy, 1679-1696, odbudowany 1945-1953, jednonawowy z ciągami kaplic, na rzucie krzyża łacińskiego z dwuwieżową fasadą 1725-1737 i 1756-1760, dwubiegowe schody 1818; zob. Atlas zabytków s. 313.
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i10300
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły ulice, etnografia uroczystości i obrzędy religijne, varia pogrzeby, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church streets/street, ethnography religious celebrations, holidays/religious celebration, holiday, varia funerals/funeral / Architektur Kirchen/Kirche Straße, Etnographie Religionsfeste/Religionsfest, Varia Begräbnisse/Begräbnis / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich