Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10304
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-ulice / Aleksander Lesser
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Wyprowadzenie zwłok b. p. Alexandra Lessera d. 10 Marca r. b. Rysował z natury J. Konopacki."
Autor/Author:Kazimierz Piastuszkiewicz i Aleksander Malinowski wg Jana Konopackiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "KP. AM." i monogram łączony "JK"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:216x283 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne pofałdowanie górnego marginesu karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1884
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 978 z 27.03.1884 s. 197
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Kazimierz Piastuszkiewicz (ur. 1856) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-1889, autor kilkudziesięciu drzeworytów, związany głównie z "Kłosami"; zob. SAP t. 7 s. 86; 2) Aleksander Malinowski (1855-1917) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1870-1888, rytujący głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. obszerny biogram w SAP t. 5 s. 305.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 6721
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii autorstwa Józefa Ignacego Kraszewskiego. Autorstwo K. Piastuszkiewicza znacznie bardziej prawdopodobne niż Kazimierza Pomianowskiego innego ksylografa "Kłosów". - Aleksander Lesser (13.05.1814 Warszawa - 13.03.1884 Kraków) polski malarz i krytyk sztuki żydowskiego pochodzenia, specjalizujący się w malarstwie historycznym, członek Akademii Umiejętności w Krakowie, współzałożyciel Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. W Liceum Warszawskim był uczniem Aleksandra Kokulara, w latach 1830/1831 studiował malarstwo na Oddziale Sztuk Pięknych w Warszawie, był też uczniem Józefa Paszkiewicza, następnie studiował w akademii drezdeńskiej w latach 1835-1836, a od 1836 przeniósł się do akademii monachijskiej, gdzie studiował do 1840. W 1846 powrócił na stałe do Warszawy, gdzie zyskał status cenionego artysty, także aktywnie działał społecznie i zajmował się krytyką artystyczną; zob. biogram w Polskim słowniku biograficznym (PSB) t. 17 ss. 97-99 oraz w Wikipedii.
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i10304
Kategorie tematyczne/Categories:architektura ulice, etnografia judaica uroczystości, varia pogrzeby / architecture streets/street, ethnography Judaica celebrations festivities/celebration festivity/, varia funerals/funeral / Architektur Straße, Etnographie Feste/Fest Judaika, Varia Begräbnisse/Begräbnis / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich