Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10309
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-ulice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Roboty około przeprowadzenia nowéj ulicy, łączącéj Krakowskie-Przedmieście z ulicą Mazowiecką. 573"
Autor/Author:Kazimierz Krzyżanowski wg Wojciecha Gersona
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "W. Gerson" i "KK"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:165x165 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji)
Datowanie/Dating:1867
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 87 z 27.02.1867 s. 108
Inf. o Autorze/Information about an Author:K. Krzyżanowski (1844 Warszawa - 7.12.1885 Lwów) warszawski i lwowski drzeworytnik czynny w latach 1863-1876, związany przede wszystkim z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a we Lwowie ze "Strzechą", a także z wydawcami kalendarzy; zob. SAP t. 4 s. 311 i SAP Uzupełnienia s. 139.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Dość rzadka rycina. Wyburzenie budynku umożliwiło wytyczenie obecnej ul. Traugutta przebitej ok. 1867 (ówczesna nazwa ul. hrabiego Teodora (Fiodora) Berga).
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i10309
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kamienice ulice / architecture streets/street tenement houses/tenement house / Architektur Straße Wohnhäuser/Wohnhaus / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich