Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10319
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-place
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Plac Krasińskich w Warszawie, przed laty 70-iu. Podług spółczesnej akwareli rysował Podbielski. (651)"
Autor/Author:Antoni Musiałowski wg Bronisława Podbielskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "A. MUSIAŁOWSKI" i monogram łączony "BP"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:188x262 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, słaby ślad po starym pionowym złożeniu karty, bardzo nieznaczne plamki
Datowanie/Dating:1885
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 133 (1345) z 18.07.1885 s. 41
Inf. o Autorze/Information about an Author:A. Musiałowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1881-1889, związany z "Kłosami" w 1881 i następnie z "Tygodnikiem Ilustrowanym" w latach 1882-1889 (tu był autorem ponad 30 prac); zob. SAP t. 5 s. 677 i Rudniewska (Słownik) ss. 87-88.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 13218
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Kościół barokowy, 1660-1682, pierwotnie kościół pijarski konsekrowany 1701 (na miejscu spalonego kościoła drewnianego), 1834 oddany kościołowi prawosławnemu, przebudowany 1835-1837 na sobór Trójcy Świętej usuwając barokowy wystrój, od 1919 katedra Wojska Polskiego, przebudowany 1923-1933, po zniszczeniu w czasie II wojny światowej odbudowany 1946-1960, obecnie Katedra Polowa Wojska Polskiego.
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i10319
Kategorie tematyczne/Categories:architektura katedry i sobory kościoły place / architecture cathedrals/cathedral churches/church squares/square / Architektur Kathedralen/Kathedrale Kirchen/Kirche Plätze/Platz / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich