Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10324
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-ulice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Podwórze domu przy rogu Leszna i Rymarskiéj, gdzie się zdarzył nieszczęśliwy wypadek z ś. p. Kosmowskim."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:116x90 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji).
Datowanie/Dating:1889
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 1235 z 28.02.1889 s. 141.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany anonimowy tekst w kserokopii. - Władysław Kosmowski (1830 - 19.02.1889 Warszawa) budowniczy i architekt, ukończył szkoły w Siedlcach i Warszawie, w latach 1840-1856 studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Henryka Marconiego i Bolesława Podczaszyńskiego, budowniczy II klasy, od 1876 budowniczy okręgu naukowego warszawskiego, projektował lub nadzorował budowę albo inne prace budowlane licznych obiektów w Królestwie Polskim, zginął w wypadku przy rewizji dachu budynku; zob. treść artykułu oraz Łoza 1954 ss. 153-154 i WEPI t. 39 ss. 126-127.
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i10324
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kamienice ulice / architecture streets/street tenement houses/tenement house / Architektur Straße Wohnhäuser/Wohnhaus / wood-engraving / Holzstich