Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10329
Typ/Type:druk (ilustracja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-ulice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"DAWNY RYNEK NA MARIENSZTADZIE W WARSZAWIE. RYS. S. MASŁOWSKI. 7639"
Autor/Author:wg Stanisława Masłowskiego
Sygnatura/Signature:Ilustracja niesygnowana
Technika/Technique:druk na papierze
Wymiary/Size/Capacity:235x180 mm
Stan/Condition:Ilustracja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, karta bardzo nieznacznie pofałdowana (ilustracja po konserwacji)
Datowanie/Dating:1887
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 1156 z 18.08.1887 s. 120
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 9781
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst. Widok przedstawia 2 kościoły: kościół bernardynów i kościół bernardynek (wieża kościoła istniejąca do 1842). Kościół św. Anny (pobernardyński na ul. Krakowskie Przedmieście 68), gotycko-barokowy, po 1454, rozbudowany 1518-1533, wnętrze przebudowane 1660-1667, z klasycystyczną fasadą 1786-1788, odbudowany 1946-1962, jednonawowy, neorenesansowa dzwonnica z 1818. Kościół w zespole klasztornym, klasztor późnogotycki, 1513-1533, wielokrotnie przebudowany; zob. Atlas zabytków s. 312.
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i10329
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły ulice, etnografia targi i jarmarki, odpusty / architecture churches/church streets/street, ethnography markets and fairs/market and fair / Architektur Kirchen/Kirche Straße, Etnographie Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt / table (figure) / Druck