Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i00988
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Halicz / Галич
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Stanisławów województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Cerkiew św. Mikołaja w Haliczu nad Dniestrem. (Rysował z natury H. Grabiński.)"
Autor/Author:Józef Sosiński wg Henryka Grabińskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "J. SOSIŃSKI" i monogram wiązany "HG"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:165x205 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, nieznaczne plamki
Datowanie/Dating:1871
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 206 z 9.12.1871 s. 284
Inf. o Autorze/Information about an Author:Józef Sosiński (zm. 1881) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1867-1876 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. Opałek 1949 s. 63, Rudniewska (Słownik) ss. 120-121.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 21893
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i00988
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cerkwie / architecture Orthodox churches/Orthodox church / Architektur orthodoxe Kirchen/orthodoxe Kirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich