Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10348
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-ulice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Dom przy ulicy Mokotowskiéj w Warszawie, dawniéj własność Kraszewskiego. 229"
Autor/Author:A. Ballach
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "B. P: A. BALLACH. Sc"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:162x237 mm
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenie prawego marginesu, bardzo nieznaczne plamy na górnym marginesie oraz w lewym górnym rogu kompozycji wydawnicza wada powstała podczas odbijania/druku ryciny (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1879
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 198 z 11.10.1879 s. 240
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Bronisława Puca w Warszawie czynna od ok. 1878 do ok. 1904 pod nazwą: Zakład Artystyczno-Drzeworytniczy Bronisława Puc; zob. SPKP Suplement ss. 179-180
Inf. o Autorze/Information about an Author:A. Ballach (Balach) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1878-1880, pracował w drzeworytni Bronisława Puca rytując dla "Tygodnika Ilustrowanego" oraz "Biesiady Literackiej", autor nielicznych drzeworytów; zob. SAP t. 1 s. 78 oraz Rudniewska (Słownik) s. 13, która wymienia dodatkowo 2 inne ryciny A. Ballacha (Mukarów i Zakopane) opublikowane w "Biesiadzie Literackiej" w 1879 (poz. 547 i 1172).
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Dom Kraszewskiego przy ul. Mokotowskiej 48 powstały w 1860, w stylu neorenesansu włoskiego według projektu Franciszka Marii Lanciego, pisarz mieszkał tu w latach 1860-1863, obecnie siedziba klubu studenckiego "Hybrydy". - Józef Ignacy Kraszewski (28.07.1812 Warszawa - 19.03.1887 Genewa) polski pisarz, publicysta i wydawca, historyk, krytyk literatury i sztuki, rysownik, kolekcjoner, także działacz społeczny i polityczny, najpłodniejszy polski pisarz. Wychował się w Romanowie (pow. Biała Podlaska) w majątku dziadków Malskich, uczęszczał do szkół w Białej Podlaskiej, Lublinie i Świsłoczy (pow. Wołkowysk), zaś w 1829 rozpoczął studia na Uniwersytecie Wileńskim, gdzie studiował początkowo medycynę, a potem literaturę. Aresztowany za działalność spiskową w okresie od 3.12.1830 do 19.03.1832. Pozostał pod nadzorem policyjnym, następnie wyjechał do ojcowskiej wsi Dołhe (pow. Prużana), potem przebywał w Horodcu (pow. Kobryń), od 1837 dzierżawił wieś Omelno, następnie kupił wieś Gródek, potem Hubin (wszystkie pow. Łuck), zaś w 1854 otrzymał Kisiele (Wołyń), gdzie często przebywał do 1860. W latach 1841-1851 redagował wileńskie "Athenaeum". Od 1851 mieszkał w Warszawie, zaś od 1853 mieszkał w Żytomierzu, gdzie pełnił różne ważne funkcje społeczne i urzędowe, od 1860 do 1863 w Warszawie (był redaktorem "Gazety Codziennej" i "Gazety Polskiej"), potem zamieszkał w Dreźnie (w 1886 przyjął obywatelstwo saskie). Aresztowany w Berlinie 13.06.1883 i skazany w procesie lipskim w maju 1884 na karę 3 i pół roku twierdzy za zdradę stanu za współpracę z wywiadem francuskim. W dniu 7.11.1885 otrzymał przerwę w karze, podróżował do Włoch i Szwajcarii, zmarł w Genewie na zapalenie płuc. Debiutował literacko w 1831, autor 223 powieści i wielu innych utworów literackich, również aktywny i płodny publicysta, wybitny kolekcjoner głównie grafiki i rysunku; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 15 ss. 221-229
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i10348
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kamienice ulice / architecture streets/street tenement houses/tenement house / Architektur Straße Wohnhäuser/Wohnhaus / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich