Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10350
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-ulice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Ulica Mostowa"
Autor/Author:Władysław Skoczylas
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:96x130 mm (kompozycja); 148x198 mm (plansza)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie przycięta do kompozycji i podklejona na karton na którym odręcznie dopisano wtórnie (po wojnie) długopisem: "Wł. Skoczylas - Ulica Mostowa w Warszawie"
Pochodzenie/Origin:Pochodzenie nieustalone, dodatek do nieustalonego wydawnictwa (?)
Inf. o Autorze/Information about an Author:Władysław Skoczylas (4.04.1883 Wieliczka - 8.04.1934 Warszawa) malarz, wybitny grafik, rzeźbiarz, pedagog, twórca polskiej szkoły drzeworytu. Po ukończeniu gimnazjum w Bochni wyjechał do Wiednia, gdzie w latach 1901-1904 uczył się w Kunstgewerbeschule. Po ukończeniu tej szkoły był nauczycielem rysunku w Bochni. Studiował w latach 1904-1906 w Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Krakowie. Po uzyskaniu dyplomu nauczyciela rysunku uczył tego przedmiotu we Lwowie i w Zakopanem w Szkole Przemysłu Drzewnego. W Zakopanem zainteresował się sztuka ludową Podhala oraz poza rysunkiem zajął się grafiką początkowo w technikach metalowych, zaś od 1913 również w technice drzeworytu, który zaczął dominować w jego twórczości graficznej. Tu również zajmował się sztuką użytkową (projekty kilimów, plakatów). Od 1918 był wykładowcą rysunku i grafiki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W 1919 brał udział w reaktywacji Związku Polskich Artystów Grafików (ZPAG), zaś w 1920 współorganizatorem Stowarzyszenia Polskich Artystów "Rytm". W 1920 został dyrektorem Miejskiej Szkoły Rysunkowej, którą przeorganizował i przekształcił w Miejską Szkołę Sztuk Zdobniczych. Od 1920 był profesorem warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych (od 1932 Akademii Sztuk Pięknych). Zainicjował w 1925 powstanie Stowarzyszenia Artystów Grafików "Ryt". W tym czasie zilustrował drzeworytem szereg książek. Od 1921 publikował w prasie nt. sztuki szczególnie drzeworytu i drzeworytu ludowego. W 1930 doprowadził do utworzenia Instytutu Propagandy Sztuki (jako dyrektor departamentu sztuki MWRiOP). Już od czasu pobytu w Zakopanem aktywnie brał udział w organizacji wystaw sztuki głównie grafiki. W 1925 zarzucił techniki metalowe koncentrując się na drzeworycie (początkowo langowym, a sztorcowym od 1928) w mniejszym stopniu na akwareli i rysunku. Od 1921 miał liczne wystawy indywidualne, zdobył dużą popularność i liczne nagrody, prace Skoczylasa był licznie kupowane do zbiorów polskich i zagranicznych; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 38 ss. 215-220 (biogram autorstwa Marii Grońskiej)
Literatura/Literature:Z teki graficznej autora: Stare Miasto Warszawa. Warszawa: Wydawnictwo J. Mortkowicza, 1931 (zob. Grońska 1994 poz. 507)
Uwagi/Comments:Rycina w technice drzeworytu sztorcowego, wymiary mniejsze niż oryginalna praca Władysława Skoczylasa (125x175 mm). Drzeworyt ukazał się w tece jw. oraz jako pocztówka; zob. Grońska jw. s. 218
Cena/Price:500
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i10350
Kategorie tematyczne/Categories:architektura ulice / architecture streets/street / Architektur Straße / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich