Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10352
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-ulice / Antoni Melchior Fijałkowski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Obsèques de Mgr Fijałkowski, archevêque de Varsovie."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:147x221 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1861
Pochodzenie/Origin:Z: L'Illustration nr 976 z 9.11.1861 s. 297
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany tekst w kserokopii autorstwa A. Lettelier'a. A. M. Fijałkowski (3.01.1778 Zielomyśl pow. Międzyrzecz - 5.10.1861 Warszawa) arcybiskup warszawski, studiował w seminarium w Gnieźnie (święcenia kapłańskie 1801), kanonik włocławski 1813-1842, kapelan polowy w powstaniu listopadowym 1830-1831, potem m.in. biskup pomocniczy płocki, od 1844 administrator apostolski archidiecezji warszawskiej, jako arcybiskup warszawski od 1856 zajmował generalnie postawę patriotyczną, pochowany w archikatedrze św. Jana, zaś jego pogrzeb stał się wielką manifestacją patriotyczną. Scena pogrzebu w Warszawie (Nowy Świat?).
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i10352
Kategorie tematyczne/Categories:architektura ulice, etnografia uroczystości i obrzędy religijne, varia pogrzeby / architecture streets/street, ethnography religious celebrations, holidays/religious celebration, holiday, varia funerals/funeral / Architektur Straße, Etnographie Religionsfeste/Religionsfest, Varia Begräbnisse/Begräbnis / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich