Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10356
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Wola)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Ulica Smocza w Warszawie. Rysował E. Perle. (6655)"
Autor/Author:Kazimierz Pomianowski wg Edmunda Perle (Perl)
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K. POMIAN." i monogram wiązany "ER"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:170x198 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne zagięcie prawego górnego rogu oraz nieznaczny ślad po starym złożeniu karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 953 z 4.10.1883 s. 224
Inf. o Autorze/Information about an Author:K. Pomianowski warszawski drzeworytnik czynny głównie w latach 1876-1890 dla "Kłosów", rytował później dla "Tygodnika Ilustrowanego" do ok. 1896, płodny i wszechstronny ksylograf; zob. SAP t. 7 ss. 389-390.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 11808
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i10356
Kategorie tematyczne/Categories:architektura pomniki ulice, etnografia typy / architecture monuments, statues/monument, statue streets/street, ethnography types/type / Architektur Denkmäler/Denkmal Straße, Etnographie Typen/Typ / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich