Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10362
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-place
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Plac zwany Tłómackie w Warszawie. Rysunek oryginalny Perla. (692)"
Autor/Author:Jan Krajewski wg Edmunda Perle (Perl)
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "E Perle." i "J. KRAJEWSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:192x288 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne wydawnicze zagięcie papieru
Datowanie/Dating:1885
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 144 (1356) z 3.10.1885 s. 216
Inf. o Autorze/Information about an Author:J. Krajewski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1874-1887, rytujący dla "Kłosów", a potem dla "Tygodnika Ilustrowanego", autor ponad 100 prac; zob. SAP t. 4 ss. 234-235.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 11788
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i10362
Kategorie tematyczne/Categories:architektura place, gospodarka komunikacja komunikacja miejska tramwaje konne / architecture squares/square, economy communication municipal transportation / Architektur Plätze/Platz, Wirtschaft Verkehrswesen Stadtverkehr / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich