Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10365
Typ/Type:rycina (kompozycja wielowidokowa)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-ulice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"W Alejach ujazdowskich. (Układ i rysunek Józefa Brodowskiego)."
Autor/Author:Edward Gorazdowski wg Józefa Brodowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "ryt. E. GORAZDOWSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:237x190 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji)
Datowanie/Dating:1869
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 98 z 13.11.1869 s. 236
Inf. o Autorze/Information about an Author:E. Gorazdowski (1843-1901) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863 do początków XX w., jeden z najlepszych i najpłodniejszych polskich ksylografów, wielokrotnie nagradzany, w latach 1863-1873 i od 1890 związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", 1873-1890 z "Kłosami"; zob. obszerny biogram w SAP t. 2 ss. 400-401.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 1679 (błędnie podaje rok)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i10365
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) ulice, etnografia typy, przyroda hipologia i sceny hippiczne / architecture compositions (including multiview ones) streets/street, ethnography types/type, nature/wildlife hippology / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Straße, Etnographie Typen/Typ, Natur Hippologie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich