Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10367
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Ujazdów)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"ALEJA I PLAC UJAZDOWSKI W WARSZAWIE PODCZAS ŚWIĄT WIELKANOCNYCH. Rysował na miejscu Ksawery Pillati. 105"
Autor/Author:Wg Ksawerego Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "X. Pillati" (w odbiciu lustrzanym).
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:178x332 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, podklejone przedarcie na górnym marginesie karty już poza kompozycją, ale w obrębie części tytułu (rycina po konserwacji).
Datowanie/Dating:1874
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 328 z 11.04.1874 s. 228.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 12481.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i10367
Kategorie tematyczne/Categories:architektura place ulice, etnografia typy, zawody i zajęcia sprzedawca obnośny i obwoźny żebrak / architecture squares/square streets/street, ethnography types/type, jobs and professions/job and occupation / Architektur Plätze/Platz Straße, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Typen/Typ / wood-engraving / Holzstich