Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10370
Typ/Type:druk (ilustracja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-ulice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"W alejach. Rysunek oryginalny Jana Konopackiego. (1984)"
Autor/Author:wg Jana Konopackiego
Sygnatura/Signature:Ilustracja sygnowana na płycie: "JKonopacki 87 r"
Technika/Technique:druk na papierze
Wymiary/Size/Capacity:300x248 mm
Stan/Condition:Ilustracja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, 2 plamki na lewym marginesie karty bez szkody dla kompozycji
Datowanie/Dating:1887
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 254 (1466) z 12.11.1887 s. 320
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 6704
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem sygnowanym pseudonimem: "m.".
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i10370
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje ulice, etnografia typy / architecture rezydencje/residences, manors/residence, manor streets/street, ethnography types/type / Architektur Residenzen/Residenz Straße, Etnographie Typen/Typ / table (figure) / Druck