Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10390
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy ukraińskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina
Tytuł/Title:"Maloruský statkář. (Dle obrazu V. Bobrova.)" [Ukraiński dziedzic]
Autor/Author:Wg V. Bobrova
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:210x263 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad starego złożenia karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Světozor nr 38 z 20.09.1878 s.476.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w języku czeskim w kserokopii.
Cena/Price:120
Numer katalogowy/Number:i10390
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory wnętrza, etnografia typy / architecture interiors/interior/ manors/manor, ethnography types/type / Architektur Inneres Landhäuser/Landhaus, Etnographie Typen/Typ / wood-engraving / Holzstich