Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10390
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy ukraińskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina
Tytuł/Title:Ukraiński dziedzic / "Maloruský statkář. (Dle obrazu V. Bobrova.)"
Autor/Author:wg V. Bobrova
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:210x263 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad starego złożenia karty
Datowanie/Dating:1878
Pochodzenie/Origin:Z: Světozor nr 38 z 20.09.1878 s. 476
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w języku czeskim w kserokopii
Cena/Price:120
Numer katalogowy/Number:i10390
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo obce, rysunek obcy architektura dwory wnętrza, etnografia typy / architecture interiors/interior/ manors/manor, ethnography types/type / Architektur Inneres Landhäuser/Landhaus, Etnographie Typen/Typ / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich