Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10414
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy ukraińskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina
Tytuł/Title:"Żniwiarka ukraińska. (Podług szkicu H. Filipowicza)."
Autor/Author:Julian Schübeler wg Henryka Filipowicza
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "J. SCHÜBELER"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:238x164 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1871
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 190 z 19.08.1871 s. 88
Inf. o Autorze/Information about an Author:- Julian Schübeler warszawski drzeworytnik czynny w latach 1865-1889, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Kłosami", autor wielu drzeworytów; zob. Opałek 1949 ss. 62-63, Rudniewska (Słownik) ss. 118-119. - Henryk Filipowicz (25.01.1842 Radom - nie przed 1890) malarz, rysownik, drzeworytnik, krytyk artystyczny i fotograf. Studiował malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie latach 1859-1861. W latach 1866-1867 przebywał w Kuźniecku (od 1931 Nowokuźnieck) na Syberii, potem w latach 1868-1875 z przerwami w Warszawie, gdzie zajmował się też fotografią oraz ilustratorstwem od 1869 współpracując z "Tygodnikiem Ilustrowanym" (gdzie od 1871 był kierownikiem artystycznym) i "Opiekunem Domowym" i rzadziej z innymi pismami. Sporadycznie drzeworytnik głównie rytujący swe rysunki dla "Tygodnika Ilustrowanego". Od 1869 był też publicystą w prasie warszawskiej m.in. publikując wspomnienia z Syberii i recenzje z wystaw. Pod koniec 1875 wyjechał do Odessy zajmując się tam fotografią do 1880, w latach 1880 do co najmniej 1888 prowadził zakład fotograficzny w Tyflisie (Tbilisi), gdzie eksperymentował z fotografią tworząc "foto-rzeźby". Stale wystawiał obrazy w kraju i publikował. W latach 1877-1878 korespondent wojenny w czasie wojny rosyjsko-tureckiej. Autor licznych obrazów i rysunków - portrety, sceny rodzajowe, typy z licznych podróży, typy uliczne i zabytki architektury Warszawy; zob. SAP t. 2 s. 219 (pomija datę śmierci artysty) i Strzałkowski 2017 (Leksykon fotografii) s. 145.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 3839
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:180
Numer katalogowy/Number:i10414
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Ukraińcy typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe, zawody i zajęcia rolnik / ethnography folk types/folk type the Ukrainians, jobs and professions/job and occupation varia costumology / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich