Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10423
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy ukraińskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina
Tytuł/Title:Dzieweczka ukraińska / "DZIEWECZKA UKRAIŃSKA. (Rys. Kostrzewski podług fotografii Kordysza.)"
Autor/Author:M. Schmidt wg Franciszka Kostrzewskiego na podstawie fotografii Józefa Kordysza
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji po prawej stronie: monogram wiązany "MS sc."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany na papierze
Wymiary/Size/Capacity:198x153 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, nieznaczne plamy, w lewym górnym rogu widoczna wada płyty
Datowanie/Dating:1861
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 92 z 28.06.1861 s. 248
Inf. o Autorze/Information about an Author:M. Schmidt lipski albo wiedeński drzeworytnik czynny w Polsce w latach 1860-1861, rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" sygnujący swe prace "M. Schmidt", "M. Sch.", "MS" i "M.S." (w tym monogramem wiązanym), brak informacji o poza polskiej działalności tego grafika; zob. Opałek 1949 s. 62, Rudniewska (Słownik) s. 117 i przede wszystkim SAP t. 10 ss. 209-210 (Hanebutt-Benz 1984 i AKL. Index nie notują)
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 7389
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści półrocznika podaje jako autora tekstu Kazimierza Władysława Wójcickiego (spis podaje tytuł jako: Dziewczę ukraińskie). Bardzo rzadka rycina. Typ ukraiński prawdopodobnie z Kijowszczyzny albo Podola
Cena/Price:150
Numer katalogowy/Number:i10423
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Ukraińcy typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe, malarstwo polskie, rysunek polski / ethnography folk types/folk type the Ukrainians, varia costumology / Etnographie Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / coloured wood-engraving (new colour) wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich koloriert Holzstich (Neues Kolorit)