Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10429
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy ukraińskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina
Tytuł/Title:"Czwórka ukraińska. Podług obrazu Chełmońskiego rysował Masłowski. 38"
Autor/Author:A. Choromański wg Stanisława Masłowskiego na podstawie Józefa Chełmońskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: ""A. CHOROMAŃSKI" i "JÓZEF CHEŁMOŃSKI r 1873 w Monachium".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:137x322 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, w górnej części kompozycji słaba plama - ślad po starym zagięciu karty (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 855 z 12.02.1876 s.101.
Inf. o Autorze/Information about an Author:A. Choromański warszawski drzeworytnik czynny w latach 1870-1881, znany z ok. 75 prac dla "Tygodnika Ilustrowanego, zob. SAP t.1 s.335.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 2521.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:140
Numer katalogowy/Number:i10429
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Ukraińcy typy ludowe, przyroda hipologia, zawody i zajęcia wozak, woźnica, furman, stangret, czumak / ethnography folk types/folk type the Ukrainians, jobs and professions/job and occupation nature/wildlife hippology / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Natur Hippologie / wood-engraving / Holzstich