Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10441
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy ukraińskie / Władysław IV Waza
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina
Tytuł/Title:"Podarunek kozaczy. Kopia z obrazu J. W. Pawliszaka. (1175)"
Autor/Author:Andrzej Zajkowski wg Wacława (Franciszka) Pawliszaka
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "W. J. Pawliszak" i "A. ZAJKOWSKI.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:196x348 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne wydawnicze zagięcia na marginesach karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 163 (1375) z 13.02.1886 ss.104-105.
Inf. o Autorze/Information about an Author:A. Zajkowski (1851-1914) wybitny warszawski drzeworytnik czynny latach 1870-1889, ceniony i nagradzany autor wielu prac, najpierw w "Kłosach", następnie w "Tygodniku Ilustrowanym", w 1876 wraz z Janem Styfi założył w Warszawie niezbyt długo działającą drzeworytnię, zob. Opałek 1949 ss.68-69, Rudniewska (Słownik) ss.141-142.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 11700.
Uwagi/Comments:Zachowana cała wydawniczo złożona podwójna karta. Scena z wojny z Turkami 1621 r. - do obozu wojsk Rzeczypospolitej, prawdopodobnie w pobliżu Chocimia, podjazd kozacki doprowadza jeńców tureckich przed dowódcę królewicza Władysława Wazę i jego otoczenie.
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Władysław IV Waza]
Numer katalogowy/Number:i10441
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Kozacy Ukraińcy typy ludowe, historia wojskowość XVII w., zawody i zajęcia kozak, portrety polskie zawody / ethnography folk types/folk type the Ukrainians, history the army of 17th century, jobs and professions/job and occupation portraits/portrait / Porträts/Porträt Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Geschichte Militärwesen - 17. Jahrhundert / wood-engraving / Holzstich