Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10476
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy ukraińskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina
Tytuł/Title:"Z UKRAIŃSKĄ STADNINĄ NA WYSTAWĘ W WARSZAWIE. OBRAZ J. RYSZKIEWICZA. W Salonie artystycznym Krywulta."
Autor/Author:J. Jezierski wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "DRZ : B. PUC. J. JEZIERSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:166x213 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamy i zagięcia na marginesach karty już poza kompozycją
Datowanie/Dating:1884
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka nr 24 (441) z 13.06.1884 s. 379
Inf. o Autorze/Information about an Author:J. Jezierski warszawski drzeworytnik czynny w latach ok. 1874-1887, w latach 1880-1882 związany z drzeworytnią B. Puca, tu rytował m.in. dla "Tygodnika Ilustrowanego", rytował również do albumu "Willanów. Album widoków i pamiątek" (Warszawa 1877) i dla "Biesiady Literackiej" w latach 1882-1887; zob. SAP t. 3 s. 289; pierwsza znana rycina ksylografa to karta przedtytułowa "Jana Jaworskiego Kalendarz Ilustrowany na rok 1875 [...]" z 1874, znany również z prac dla "Tygodnika Powszechnego" w 1882 i 1883.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:140
Numer katalogowy/Number:i10476
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Ukraińcy typy ludowe, przyroda hipologia i sceny hippiczne / ethnography folk types/folk type the Ukrainians, nature/wildlife hippology / Etnographie Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Natur Hippologie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich