Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10482
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Ukraina-etnografia
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina
Tytuł/Title:"Cerkiew grecko-unicka. [...] Rysunek Fr. Teppy."
Autor/Author:Wg Franciszka Tepy (Teppy)
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana na płycie.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:132x185 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczna plamka na lewym marginesie kompozycji (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Strzecha z.6 z 1869 s.169.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 17299 (błędnie podaje tytuł).
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Dość rzadka rycina.
Cena/Price:150
Numer katalogowy/Number:i10482
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cerkwie / architecture Orthodox churches/Orthodox church / Architektur orthodoxe Kirchen/orthodoxe Kirche / wood-engraving / Holzstich