Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10483
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy ukraińskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina
Tytuł/Title:"CZUMAK UKRAIŃSKI PRZY STUDNI. Z ALBUMU K. TRUTOWSKIEGO. (2568)"
Autor/Author:wg Konstantego Trutowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:239x190 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty oraz bardzo nieznaczne plamy na marginesach karty w tym na też na lewym marginesie kompozycji (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1873
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 435 z 30.10.1873 s. 281
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 17546 (błędnie podaje tytuł)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst.
Cena/Price:160
Numer katalogowy/Number:i10483
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Ukraińcy typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe, zawody i zajęcia wozak, woźnica, furman, stangret, czumak / ethnography folk types/folk type the Ukrainians, jobs and professions/job and occupation varia costumology / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich