Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10506
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Brzeziny i powiat
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Brzeziny województwo łódzkie (skierniewickie)
Tytuł/Title:"52 POW. BRZEZIŃSKI GUB. PIOTRKOWSKIEJ. Typ piotrkowski. Typ piotrkowski"
Autor/Author:[Józef Michał Bazewicz]
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Chromolitografia
Wymiary/Size/Capacity:264x194 (ramka) mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: J. M. Bazewicz (red.). Atlas geograficzny Ilustrowany Królestwa Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo J. M. Bazewicza, 1907 tablica nr 52.
Drukarnia/Printing office:Litografia B. A. Bukaty Warszawa (Bukaty Bolesław Adolf i S-ka, potem Towarzystwo - Zakłady Graficzne).
Uwagi/Comments:Kompozycja przedstawia mapkę powiatu w skali 1:420.000 oraz 2 widoki typów ludowych. Atlas ukazywał się w zeszytach od 1903. Zachowana cała tablica (nr 52) oraz tekst w kserokopii dotyczący powiatu pochodzący z części opisowej atlasu. Ówczesny powiat brzeziński obejmował część obecnych obszarów powiatów tomaszowskiego, łódzkiego i zgierskiego.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo
Numer katalogowy/Number:i10506
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe), etnografia typy ludowe, varia mapy i plany / architecture compositions (including multiview ones), ethnography folk types/folk type, varia maps and charts, plans/map and chart, plan / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Karten und Pläne/Karte und Plan / lithograph lithograph printed in colours, chromo-lithography / Farblithographie, Chromolithographie Lithographie