Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i10519
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kielce i powiat / Oblęgorek / Chęciny / Bodzentyn
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki i ziemski Kielce województwo świętokrzyskie (kieleckie) / Oblęgorek - gmina Strawczyn / Chęciny - gmina Chęciny / Bodzentyn - gmina Bodzentyn
Tytuł/Title:"24. POWIAT KIELECKI GUB. KIELECKIEJ Klasztor na Karczówce. Oblęgorek. Baszta w Chęcinach. Ruiny zamku w Bodzentynie."
Autor/Author:Monogramista RD; [Józef Michał Bazewicz]
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w dolnych rogach obu prawych rycinach kompozycji: "RD"
Technika/Technique:chromolitografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:268x192 mm (ramka)
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznacznie uszkodzony dolny margines tablicy (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1907
Pochodzenie/Origin:Z: J. M. Bazewicz (red.): Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo J. M. Bazewicza, 1907 tablica nr 24
Drukarnia/Printing office:Litografia B. A. Bukaty Warszawa (Bukaty Bolesław Adolf i S-ka, potem Towarzystwo - Zakłady Graficzne)
Inf. o Autorze/Information about an Author:Monogramista RD - nieustalony grafik, prawdopodobnie warszawski litograf, pracujący m.in. dla wydawnictwa Józefa Bazewicza, autor co najmniej kilku chromolitografii w tym atlasie sygnowanych na płycie zwykle "RD", jedynie jedna jako "TRD" (albo "RDT"), nienotowany w SAP t. 4 i SAP Suplement i inne suplementy do tomów SAP (raczej nie Bolesław Roman Dłuski).
Uwagi/Comments:Kompozycja przedstawia mapkę powiatu w skali 1:420.000 oraz cztery ww. widoki. Atlas ukazywał się w zeszytach od 1903. Zachowana cała tablica (nr 24) oraz tekst w kserokopii z opisem powiatu pochodzący z części opisowej atlasu. Ówczesny powiat kielecki obejmował część obecnego powiatu skarżyskiego. - Kielce (Karczówka): zespół klasztorny pobernardyński (obecnie oblatów), wczesnobarokowy, 1624-1631, fundacji bpa Marcina Szyszkowskiego: kościół św. Karola Boromeusza, nieznacznie przekształcony 1724, jednonawowy; klasztor parterowy, z wirydarzem otoczonym krużgankami, z wieżą; zabudowania gospodarcze, 1. poł. XVIII w.; zob. Atlas zabytków s. 462. - Bodzentyn: zamek biskupów krakowskich, 2. poł. XIV w., przebudowany na renesansowy, 3. ćw. XVI w. oraz pocz. XVII w. i poł. XVIII w., trójkondygnacjowy, trójskrzydłowy, w ruinie; zob. Atlas zabytków s. 455 z ilustracją. - Chęciny: zamek królewski, gotycki, wzniesiony w dwóch etapach od końca XIII w. do XV/XVI w., później rozbudowany, w ruinie; zob. Atlas zabytków s. 456 z ilustracją. - Oblęgorek: pałacyk eklektyczno-romantyczny, 1900, dla Henryka Sienkiewicza, o złożonej bryle, piętrowy z parterowymi przybudówkami i wieloboczną wieżą, Muzeum Henryka Sienkiewicza; zob. Atlas zabytków s. 467 z ilustracją.
Cena/Price:350
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Królestwo Polskie/bernardyni
Numer katalogowy/Number:i10519
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory kompozycje (w tym wielowidokowe) kościoły rezydencje zamki, varia mapy i plany, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture castles/castle churches/church compositions (including multiview ones) monasteries/convents/monastery/convent rezydencje/residences, manors/residence, manor, varia maps and charts, plans/map and chart, plan / Architektur Burgen/Burg Kirchen/Kirche Kloster Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Residenzen/Residenz, Varia Karten und Pläne/Karte und Plan / lithograph lithograph printed in colours, chromo-lithography / Farblithographie, Chromolithographie Lithographie